Pogrebne in pokopališke storitve

Pri nas se v primeru smrti Vašega svojca lahko dogovorite za pogrebne in pokopališke storitve, po sistemu vse na enem mestu. Možnost je, da se za celoten pogreb dogovorimo pri vas doma. Upravljamo s pokopališči Velike Lašče, Rob, Turjak in Škocjan. Prav tako pa opravljamo pogrebne storitve na območju sosednjih občin.

POGREBNE STORITVE

V pogrebne storitve spadajo naslednje storitve:
-          prevoz pokojnika
-          izbor krst
-          izbor žar
-          izbor druge pogrebne opreme
-          naročilo upepelitve
-          ureditev pokojnika
-          povečava in uokvirjanje slike
-          izkop groba
-          pogrebno moštvo
-          oprema groba pred pogrebom
-          postavitev ozvočenje
-          organiziramo pevski zbor, glasbenike (trobentač)
-          objava osmrtnice na RTV, radio Zeleni val in Ognjišče
-          urejanje dokumentacije (prijava smrti, pogrebnina)
-          naročilo vencev, ikeban, žalnih šopkov, žarnih vencev in drugega cvetja iz naše cvetličarne
-          organizacija pogrebne svečanosti (usklajevanje med govorniki, pevci, glasbeniki in praporščaki)

POKOPALIŠKE STORITVE

V pokopališke storitve spadajo naslednje storitve:
-          soglasje za postavitev spomenika
-          dodelitev grobnega prostora in urejanje najemniškega razmerja za grobni prostor
-          odpoved grobnega prostora
-          opravljanje vrtnarskih storitev na grobu (vzdrževanje grobov – enkratna ureditev ali celoletna oskrba)
-          opravljanje kamnoseških del
-          dostava cvetja in sveč na grob